ثبت نام سرمایه گذار

سلام بسیار خرسندیم که مرکز رشد ما مورد اعتماد شما بوده و به منظور سرمایه گذاری در طرح­های فناورانه حوزه سلامت ما را انتخاب نموده­اید. تلاش خواهیم نمود تا به کمک شما در پیشرفت نسل جدیدی از فناوران سهیم باشیم.

مشخصات فردی متقاضی: