ثبت ایده

مشخصات فردی متقاضی:

برای مشاهده این محتوا باید ابتدا وارد حساب کاربری خوش شوید .اگر هنوز حساب کاربری ندارید  ثبت نام کنید.

احمد مولودی

مشاور تخخصی حوزه مهندسی مواد و متالورژی

دکتری تخصصی مهندسی مواد

مدیرگروه پژوهشی مواد نوین

عضو هيات علمي گروه پژوهشي مواد سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوی