شعبه کاشمر

مرکز نوآوری و شتابدهی کسب و کارهای روستایی و کشاورزی

مرکز نوآوری کاشمر آمادگی پذیرش طرح­ها و ایده های شما را در حوزه کشاورزی و کسب و کارهای روستایی دارد.

مسیرهای ارتباطی:

آدرس: خراسان رضوی، کاشمر، بولوار سید مرتضی، جهاددانشگاهی، ساختمان شماره 1

وب سایت: Jdk.ac.ir

شماره تماس : 55250800-051